Zasady przyznania Nagrody – na 13. PKO Poznań Półmaraton

Nagrody, nagrody, nagrody!

Specjalna nagroda dla 1313. biegacza/ki na mecie.

Hyundai Szpot – PARTNER MOTORYZACYJNY 13. PKO Poznań Półmaratonu ufundował specjalną nagrodę dla 1313. biegacza/ki na mecie.

Będzie nią jeden z najnowszych modeli samochodów marki Hyundai na weekend 🙂

Regulamin nagrody –  samochód na weekend

1. Fundatorem Nagrody jest spółka EWA SZPOT sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu-Jasinie (62-020) przy ulicy Wrzesińskiej 174, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000088107, NIP 7771030439, REGON 630430023.

2. Nagrodą jest jednorazowe wypożyczenie należącego do Fundatora samochodu marki Hyundai, na okres dwóch dni (przypadających w weekend, tj. od godz. 12.00 w sobotę i terminem zwrotu samochodu do godz. 9.00 w poniedziałek).

3. Nagrodę może otrzymać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz Prawo Jazdy kat. B,  która weźmie udział w 13. PKO     Poznań Półmaratonie w dniu 17 października 2021 roku i przybiegnie na metę jako 1313 uczestnik biegu.

4. Ogłoszenie o osobie uprawnionej do otrzymania Nagrody nastąpi w dniu 17 października 2021 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich  przez spikera, który komentuje zawody. Osoba uprawniona do otrzymania Nagrody  zostanie o tym poinformowana i otrzyma stosowny certyfikat zaraz po przekroczeniu linii mety.

5. Zrealizowanie nagrody może nastąpić najpóźniej do 31. 12. 2021r., po uprzednim ustaleniu terminu z przedstawicielem Fundatora – Panią Magdaleną Sajnaj – tel. 696 429 843, mail: marketing.es@szpot.pl.

6. Odbiór Nagrody będzie możliwy po okazaniu Prawa Jazdy i dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata.

7. Fundator Nagrody zastrzega sobie prawo zmian w niniejszych zasadach –  w każdym czasie, z uzasadnionych przyczyn z obowiązkiem odpowiedniego zawiadomienia osoby uprawnionej do otrzymania Nagrody. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych osoby upoważnionej do otrzymania Nagrody.

                                                                             Fundator nagrody

                                                                            Ewa Szpot Sp. z o.o.