ZAPRASZAMY DO NASZEGO TEAM’U

Zatrudnimy osobę na stanowisku:
KIEROWNIK DZIAŁU BDC

Nazwa komórki organizacyjnej: DZIAŁ BDC ( Business Development Center )

Cele

Nadzór i zarządzanie zespołem BDC przy efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Ustanawianie i podnoszenie wskaźników obsługi klienta oraz planowanie rozwoju i realizacja procedur.

Koordynacja pracy zespołu BDC i ich właściwa motywacja celem zapewniania obsługi zapytań od klientów w ściśle określonych ramach czasowych i z zachowaniem ustanowionych standardów jakościowych.

Praca z członkami zespołu celem zwiększenia natężenia ruchu u dealera, dochodów i podniesienia poziomu zadowolenia klienta z obsługi.

w tym :

 • Osiąganie założeń sprzedażowych
 • Osiąganie ustalonego wskaźnika przeprowadzonych rozmów z klientami
 • Osiąganie maksymalnego poziomu satysfakcji klienta

Zakres odpowiedzialności i najważniejsze obowiązki

Nadzór i zarządzanie zespołem obsługującym połączenia telefoniczne (call center)

 • Informowanie podwładnych o wszystkim co dzieje się u Dealera a może mieć istotny wpływ na wykonywanie przez nich obowiązków
 • Nadzorowanie codziennych zadań BDC
 • Współpraca z menadżerami i pracownikami Dealera oraz stronami trzecimi celem pozyskiwania istotnych dla BDC informacji oraz rozwiązywanie problemów
 • Stałe poszerzanie wiedzy o nowościach rynkowych i systemach informatycznych
 • Monitorowanie połączeń telefonicznych i korespondencji elektronicznej celem minimalizacji błędów, śledzenie możliwości operacyjnych
 • Ocena pracy podwładnych, identyfikacja potrzeb szkoleniowych, planowanie szkoleń
 • Planowanie czasu pracy zespołu, podział zespołu na zmiany, identyfikacja potrzeb zmniejszenia/zwiększenia liczby pracowników celem zaspokojenia aktualnego zapotrzebowania
 • Coaching, motywowanie i utrzymanie zespołu, koordynacja programów motywacyjnych
 • Zwiększanie efektywności pracy oraz identyfikacja sposobów do tego prowadzących

Zapewnienie ciągłości ruchu u dealera

 • Obsługa połączeń telefonicznych i korespondencji elektronicznej salonu i serwisu
 • Rejestracja i śledzenie nowych kontaktów
 • Ponowny kontakt z klientami, którzy nie stawili się na umówioną wizytę – salon i serwis
 • Ponowny kontakt z klientami, którzy nie zdecydowali się na zakup – salon i serwis
 • Kontakt z firmami i klientami indywidualnymi celem umówienia wizyty w odpowiednim dziale dealera
 • Identyfikacja innych potencjalnych szans na wizytę klienta u dealera (np. w zw. z gwarancją auta) i rezerwacja terminów
 • Pozyskiwanie informacji dla klientów
 • Poprawne i efektywne prowadzenie rezerwacji wizyt i zmian terminów
 • Promowanie firmy wśród klientów
 • Rzetelna , codzienna rejestracja wszystkich czynności i osiągniętych rezultatów
 • Wypełnienie dziennych/tygodniowych założeń liczby umówionych wizyt
 • Współpraca z menadżerami działów
 • Efektywne i profesjonalne wykonywanie zadań celem spełnienia wymagań i oczekiwań klientów
 • Monitorowanie i rejestrowanie statystyk, wskaźników i efektów pracy zespołu, przygotowywanie raportów
 • Realizacja najbardziej złożonych zapytań od klientów
 • Tygodniowa/miesięczna prognoza i analiza danych względem budżetu
 • Zwiększanie efektywności pracy oraz identyfikacja narzędzi do tego prowadzących

Budowanie pozytywnej relacji z klientem

 • Wzrost poziomu satysfakcji klienta z obsługi i przekraczanie/wyprzedzanie jego oczekiwań
 • Utrzymywanie kontaktów telefonicznych z firmami i klientami indywidualnymi celem spełnienia ich oczekiwań
 • Obsługa połączeń telefonicznych i zapytań klientów, dostarczanie niezbędnych informacji, identyfikacja problemów/zastrzeżeń klienta poprzez zadawanie szczegółowych pytań
 • Identyfikacja wymagań klientów poprzez bliską z nimi współpracę
 • Rozwiązywanie problemów poprzez objaśnianie zagadnień, zadawanie szczegółowych pytań, podpowiadanie i wdrażanie alternatywnych rozwiązań, przekazywanie nierozwiązanych zagadnień do przełożonych
 • Objaśnianie klientowi informacji o usługach i produktach
 • Dostrzeganie możliwości sprzedaży dodatkowych usług
 • Poprawne uzupełnianie danych obecnych i nowych klientów w odpowiednich systemach
 • Efektywne zarządzanie rezerwacjami wizyt, spotkań, zamówień
 • Oddzwanianie do klientów w razie zaistnienia takiej potrzeby
 • Rejestrowanie wszystkich informacji pozyskanych podczas rozmowy telefonicznej zgodnie z obowiązującymi procedurami; utrzymanie wykorzystywanych narzędzi w odpowiednim stanie, zgłaszanie wszelkich usterek
 • Korzystanie z gotowych skryptów/scenariuszy podczas rozmów celem przekonania klienta do zakupu produktu lub usługi

Współpraca z pozostałymi członkami zespołu Dealera

 • Współpraca ze wszystkimi działami Dealera dla zapewnienia płynnej obsługi klienta
 • Aktywny udział we wszystkich akcjach/kampaniach celem osiągnięcia uzgodnionych osobistych i zespołowych założeń
 • Poszerzanie wiedzy poprzez udział w szkoleniach
 • Utrzymywanie stałych relacji z klientami i współpracownikami

 

Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV

na adres e-mail: praca@szpot.pl
Kontakt telefoniczny od 8-16 pod nr tel 61 65 44 316

 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:

Działając na  podstawie art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla obecnych i przyszłych postępowań rekrutacyjnych.

 

Potwierdzam również, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO udzielono mi informacji o przysługującym prawie do cofnięcia powyższej zgody oraz poinformowano, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy na wybrane zgłoszenia