Regulamin Konkursu “Dni Nowości Hyundai”

Regulamin Konkursu „Hyundai Dni Nowości”

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs w ramach Dni Nowości Hyundai 11-13 październik 2018 r.
 3. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Firma Ewa Szpot Sp. z o.o., z siedzibą w Swarzędzu – Jasinie, przy ul. Wrzesińskiej 191, zwana dalej ,,Organizatorem”.
 4. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 2015 nr 0 poz. 2135).

 

 1. Uczestnictwo w konkursie

 

 1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wskazanych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie wymagania, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 4. W konkursie mogą brać udział Klienci, którzy odbyli jazdę testową w salonie Hyundai Szpot w dniach 11-13 października 2018r.
 5. Każdy Klient po odbyciu jazdy testowej zgodnie z punktem 2 d Regulaminu otrzyma kupon konkursowy od Doradcy Handlowego
 6. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kupon konkursowy: wpisać swoje imię i nazwisko, podpisać zgodę na przetwarzanie danych w ramach konkursu oraz ułożyć krótkie hasło zachęcające do odbycia jazdy testowej samochodami marki Hyundai. Rubrykę dotyczącą daty i godziny jazdy testowej uzupełnia Doradca Handlowy.
 7. Wypełniony kupon należy wrzucić do urny, która znajduje się w salonie Hyundai Szpot – puchar WRC

 

 1. Przebieg konkursu

 

 1. Komisja wyłoni Zwycięzców 15 października 2018 roku i najpóźniej 16 października ogłosi wyniki na fanpage’u firmowym (Szpot) na Facebooku podając datę i godzinę jazdy testowej oraz hasła, które zwyciężyły
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo przez organizatora Konkursu – najpóźniej do 17 października włącznie.
 3. Każda jazda testowa upoważnia do otrzymania kuponu konkursowego

 

 1. Nagrody

 

 1. Nagrodzone zostaną 3 osoby
 2. Nagrodami są 3 oryginalne piłki adidasa z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Russia 2018

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.