Poznaj Nową Corsę i Nową Astrę!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na premierę Nowego Opla CORSA i Nowego Opla ASTRA. W programie mnóstwo atrakcji, także dla dzieci.

Szanowny Kierowco,

Po tygodniach oczekiwań mamy wielki zaszczyt zaprosić na dwie Premiery Roku, Nowej Corsy i Nowej Astry już 6 i 7 grudnia 2019 roku podczas Dni Otwartych.
To wyjątkowa rzadkość, by w jednym terminie premierę miały aż dwa bestselerowe modele.
Miejska, zwinna Corsa i kompaktowa, rodzinna Astra oczarowują nie tylko nowoczesną, usportowioną sylwetką, gamą rozwiązań wspomagających kierowcę w bezpiecznym prowadzeniu, najnowocześniejszymi funkcjami łączności, ale także efektywnymi jednostkami napędowymi. Szeroka gama zalet sprawia, że każda jazda Nową Corsą i Nową Astrą okazuje się po prostu… wyjątkowa.
Nowa Astra jest jeszcze bardziej ekonomiczna dzięki silnikom nowej generacji, zachwyca obniżoną o nawet 21% emisją CO2 oraz niskim poziomem zużycia paliwa, a Nowa Corsa – także proekologiczną wersją z napędem w pełni elektrycznym o zasięgu do 330 km.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Nową Corsą i Nową Astrą podczas Dni Otwartych w Salonach firmy Szpot.
To idealna okazja, aby z bliska przyjrzeć się kolejnym odsłonom bestsellerów Opla, poznać ich zalety, a także sprawdzić je w praktyce podczas jazdy testowej.
Odwiedź jeden z naszych salonów – w Poznaniu ul. Kaliska 2 oraz w Swarzędzu ul. Wrzesińska 191,

Zrób zdjęcie lub stwórz hasło promocyjne i wygraj jeden z dwóch Voucherów serwisowych.

Dni Otwarte – piątek 6 grudnia godziny 9.00 – 18.00 i sobota 7 grudnia godz. 9.00 – 15.00. Zapraszamy !
Regulamin Konkursu firmy Szpot

Premiera Nowego Opla Corsa i Nowego Opla Astra

 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Szpot Sp. z o. o. mająca siedzibę w Swarzędzu – Jasinie ul. Wrzesińska 191, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe KRS 0000105156, REGON: 630278147, NIP: 7771009385, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs odbywa się na terenie salonów marki Opel należących do Organizatora położonych w Swarzędzu ul. Wrzesińska 191 oraz w Poznaniu ul. Kaliska 2 w dniach 6-7 grudnia 2019 roku. Zadanie konkursowe polega na : -odwiedzeniu salonów marki Opel firmy Szpot w dniach 6 lub 7 grudnia – wykonaniu zdjęcia nowej Astrze lub Corsie – dodaniu zdjęcia na Instagram – dodaniu #szpot – zdjęcie, które w dniu 7.12 o godzinie 18.00 będzie miało największą liczbę like’ów wygrywa.
 3. Udział w konkursie może wziąć każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniach 6 – 7 grudnia 2019 roku odwiedzi salony marki Opel należące do Organizatora położone w Poznaniu ul. Kaliska 2 lub w Swarzędzu ul. Wrzesińska 191 w godzinach ich otwarcia – piątek 6.12.2019 r. godziny 9.00 – 18.00, sobota 7.12.2019 r. godz. 9.00 – 15.00 i wykona konkursowe zdjęcie. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Facebook 9 grudnia 2019 r.
 5. Nagroda – Voucher na usługi w serwisach firmy Szpot o wartości 300 złotych ( słownie : trzysta złotych 00/100 ) – zostanie wręczony w dniu 13 grudnia 2019 roku o godzinie 16-tej w salonie firmy Szpot w Poznaniu ul. Kaliska 2. Odbiór nagrody będzie możliwy po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata.
 6. Warunkiem wydania nagrody jest zawarcie przez zwycięzcę z Organizatorem pisemnej umowy, na podstawie której zwycięzca przeniesie na Organizatora nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do wykonanego przez siebie zdjęcia na co najmniej następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. Przystąpienie do Konkursu oznacza w pełni akceptację niniejszego Regulaminu, który będzie do wglądu w salonach firmy Szpot w Poznaniu ul. Kaliska 2 oraz w Swarzędzu ul. Wrzesińska 191 oraz na Facebbok-u: Nie będą przyjmowane żadne reklamacje lub zażalenia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opracował Marek Wajer Public Relations Szpot Sp. z o.o.

Regulamin Konkursu firmy Szpot

Premiera Nowego Opla Corsa

 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Szpot Sp. z o. o. mająca siedzibę w Swarzędzu – Jasinie ul. Wrzesińska 191, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe KRS 0000105156, REGON: 630278147, NIP: 7771009385, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs odbywa się na terenie salonów marki Opel należących do Organizatora położonych w Swarzędzu ul. Wrzesińska 191 oraz w Poznaniu ul. Kaliska 2 w dniach 6-7 grudnia 2019 roku. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu hasła reklamowego rozpoczynającego się od słów :”Nowy Opel Corsa, to ……………” Hasło nie może mieć więcej niż 20 słów łącznie ze znakami interpunkcyjnymi.
 3. Udział w konkursie może wziąć każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniach 6 – 7 grudnia 2019 roku odwiedzi salony marki Opel należące do Organizatora położone w Poznaniu ul. Kaliska 2 lub w Swarzędzu ul. Wrzesińska 191, wypełni kupon konkursowy – wszystkie pola – dostępny u konsultantów ds. sprzedaży, wrzuci wypełniony i podpisany czytelnie kupon do specjalnej urny dostępnej w salonach w godzinach ich otwarcia – piątek 6.12.2019 r. godziny 9.00 0- 18.00, sobota 7.12.2019 r. godz. 9.00 – 15.00 . Każda uczestnik może wypełnić jeden kupon konkursowy.
 4. Komisja konkursowa złożona z trzech przedstawicieli Organizatora dokona wyboru najlepszego hasła w dniu 10 grudnia 2019 roku. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w środę 11 grudnia 2019 r. Laureat konkursu zostanie powiadomiony za pomocą sms-a, jak również telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Nagrody – Voucher na usługi serwisowe w serwisach firmy Szpot o wartości 300 złotych ( słownie : trzysta złotych 00/100 )- zostanie wręczony w dniu 13 grudnia. 2019 roku o godzinie 16-tej w salonie firmy Szpot w Poznaniu ul. Kaliska 2 . Odbiór nagrody będzie możliwy po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata.
 6. Warunkiem wydania nagrody jest zawarcie przez zwycięzcę z Organizatorem pisemnej umowy, na podstawie której zwycięzca przeniesie na Organizatora nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do stworzonego przez siebie hasła reklamowego na co najmniej następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. Przystąpienie do Konkursu oznacza w pełni akceptację niniejszego Regulaminu, który będzie do wglądu w salonach firmy Szpot w Poznaniu ul. Kaliska 2 oraz w Swarzędzu ul. Wrzesińska 191 oraz na stronie internetowej: Nie będą przyjmowane żadne reklamacje lub zażalenia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opracował Marek Wajer Public Relations Szpot Sp. z o.o.