Regulamin Konkursu “Dni Nowości Hyundai”

Regulamin Konkursu „Hyundai Dni Nowości”   Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs w ramach Dni Nowości Hyundai 11-13 październik 2018 r. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Firma Ewa Szpot Sp. z o.o., z siedzibą w Swarzędzu – Jasinie, przy ul. Wrzesińskiej 191, zwana dalej ,,Organizatorem”. Organizator oświadcza, że dane […]