PDF Drukuj Email

Firma Szpot Sp. z o.o. bierze udział w projekcie „Starter Kariery”. Projekt „Starter Kariery” pozwala osobom odbywającym u nas staż nabycia praktycznych umiejętności i kompetencji, tak zawodowych, jak i ogólnych pozwalających na łatwe wejście na rynek pracy. Projekt „Starter Kariery” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

DOTACJE NA INNOWACJE


Integracja systemów informatycznych Szpot Sp. z o. o. i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych”


Nazwa beneficjenta: Szpot Sp. z o. o.

Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-30-059/12-00

Wartość projektu: 744 036,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 366 668,00 PLN

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.10.2013ARCHIWALNE ZAPYTANIE OFERTOWE
(składanie ofert upłyneło dnia 26.02.2013r. o godzinie 24:00)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego